Integritetspolicy

Vi bryr oss väldigt mycket om dig och värnar självklart också om din personliga integritet. För alla våra kunders bästa vill vi öka tryggheten kring all hantering av personuppgifter och har därför uppdaterat vår integritetspolicy.

Den 25 maj 2018 började GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla inom hela EU och ersätter den nuvarande svenska personuppgiftslagen (PUL). GDPR är en ny EU-förordning som ökar kraven på hur företag får behandla medlemmars och kunders personuppgifter. Detta för att du ska kunna känna dig trygg och säker när du delar med dig av personliga uppgifter. Läs gärna vår policy för behandling av personuppgifter här nedan.

 

POLICY – BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Syfte
Vi värnar om din integritet och att du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har därför upprättat den här policyn som utgår från gällande dataskyddslagstiftning. Policyn avser att förtydliga vårt arbete med att beakta dina rättigheter och din integritet. Den informerar om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vem som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller Skatteverkets RUT-avdrag, marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången kan du begära att få mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlar vi? Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

• Namn
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer
• Personnummer vid nyttjande av RUT-avdrag
• Användarnamn
• Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
• Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll som t.ex på vår Facebooksida

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Genom att lämna ut personuppgifter till i oss, t.ex. i samband med en beställning, så anses du även samtycka till behandling av uppgifterna. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

• Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
• Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
• Uppgifter som vi får från offentliga register
• Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
• Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
• Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
• Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi har utarbetat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast de personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. I fråga om känsliga personuppgifter har vi särskilda behörighetsnivåer, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Vi har policys för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.


När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi ett personuppgiftsbiträdesavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Var och hur länge vi lagrar dina uppgifter
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom Sverige. Går inte det, väljer vi så långt det är möjligt liknande lösningar inom EU.
Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Begär ut information eller lämna klagomål
Som kund har du rätt att när som helst begära information om de personuppgifter som finns hos Ultraputs. Om det skulle vara något fel i dina uppgifter kan kunden begära att få dem rättade genom att kontakta oss.
Om du har klagomål på vår behandling av personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Ansvar
Ultraputs AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.