Ultraputs
når alla
höjder

Fönsterputsning är vår specialisering och våra team inom rope access har den kunskap och träning som krävs för att nå de verkligt svåråtkomliga ytorna. Reparbete är även en bra metod för annat underhåll, reparationer eller montage där höghöjdsarbete krävs.

Rope-
access gör

otillgängligt

lättåtkomligt.

Rope access är en modern och effektiv metod som gör det möjligt att utföra höghöjdsarbeten på platser som annars skulle vara otillgängliga eller svåra att nå. Metoden kallas även för yrkesklättring och präglas av hög säkerhet och minimal påverkan på omgivningen. Läs vidare för att lära dig mer om alla fördelarna!

Fönsterputsning

Fasadtvätt-
/fasadrengöring

Vi är specialiserade på att utföra fönsterputsning och fasadtvätt/fasadrengöring med hjälp av Rope Access-metoden

I samarbete med Vyn AB kan vi även hjälpa er med andra typer av rope access-arbeten. Metoden kallas även yrkesklättring och ger en stor flexibilitet samt lång mycket lägre kostnad än till exempel en ställning eller kran.
Länk till VYN Hemsida

Betong, mur & puts

Fogning, målning & plåt

Fasadrengöring & inspektion

Glas, montage

Rostskyddsmålning

Brf Vårvinden i Lund

Klostergården - Lund

Fasadtvätt, inspektion, betonglagning och målning